Czy lekarze w Łódzkie czują wypalenie zawodowe?
Zdrowie i choroby

Gdy lekarze czują wypalenie zawodowe

Bóle głowy, złe samopoczucie, zmęczenie, bezsenność, zniechęcenie, niska efektywność pracy, irytacja – to tylko niektóre objawy, jakie wskazują na wypalenie zawodowe. Jego przyczyną jest długotrwały stres, który skutkuje wyczerpaniem fizycznym i psychicznym.

I jak się okazuje, jedną z grup zawodowych, w której wypalenie zawodowe pojawia się stosunkowo często, są… lekarze.

I tu jest problem, bo jak taki lekarz, który sam jest wyczerpany, ma pomagać pacjentom? I ten problem dostrzegła Izba Lekarska w Łodzi, która jako pierwsza rozpoczęła badania nad wypaleniem zawodowym wśród swoich członków.

Po co te badania?

Jak się okazuje, wypalenie zawodowe – obok coraz wyższej średniej wieku lekarzy, która przekroczyła już 55 lat i braków kadrowych we wszystkich specjalnościach – to najpoważniejszy problem w ochronie zdrowia ostatnich lat. A nierozwiązanie tego problemu, to proszenie się o dalsze kłopoty już wkrótce.

Jaka więc jest skala tego zjawiska? Na tyle duża, że jest się czego obawiać. Na pytanie ankietowe Ośrodka Studiów, Analiz i Informacji Naczelnej Izby Lekarskiej, czy lekarze czują się wypaleni zawodowo lub obserwują u swoich koleżanek i kolegów z pracy objawy wypalenia zawodowego, ponad jedna trzecia odpowiedziała twierdząco. I co gorsza, specjaliści podkreślają, że te dane są mocno niedoszacowane.

Dlatego, by lepiej zbadać rozmiary tego niekorzystnego zjawiska i wdrożyć działania zapobiegawcze, łódzki samorząd lekarski na początku tego roku rozpoczął profesjonalne badanie poziomu wypalenia zawodowego, którego wyniki poznamy za kilka miesięcy.

Badanie jest prowadzone za pomocą kwestionariusza wypalenia zawodowego LBQ. Składa się on z dwudziestu czterech pytań, na które lekarz odpowiada w skali: nigdy, rzadko, raz lub więcej razy, mniej więcej co tydzień, kilka razy w tygodniu, codziennie. Kwestionariusz mają wypełnić zarówno lekarze dentyści, jak i lekarze poz, specjaliści, pracujący w szpitalu i ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

Przykład takiego kwestionariusz znajdziesz tu: Kwestionariusz LBQ

Skąd wypalenie zawodowe wśród lekarzy?

Mateusz Kowalczyk, sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi i doktorant w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który jest inicjatorem projektu, podkreśla, że lekarze to jedna z najbardziej narażonych na wypalenie zawodowe grup zawodowych i twierdzi, że wśród przyczyn główną rolę odgrywają czynniki interpersonalne związane z relacją pracownik-przełożony oraz ze zbytnim angażowaniem się w problemy pacjentów.

Ale nie tylko. Kowalczyk tłumaczy także, że:

Do tego dochodzą sprawy organizacyjne, związane z charakterem wykonywanej pracy i tu możemy wymienić chociażby sposób wynagradzania i doceniania za wykonywaną pracę. Jako samorząd od lat podnosimy, że pracownicy służby zdrowia są zbyt nisko wynagradzani, a to się przekłada na satysfakcję z wykonywanej pracy.

Jednocześnie, żeby podnieść swój poziom zadowolenia z płacy, pracujemy coraz więcej. Mamy poczucie przeciążenia pracą, zmagamy się z dużym nakładem obowiązków i wiecznym pośpiechem. Nie godzimy życia zawodowego z życiem prywatnym. To zaczyna tworzyć triadę objawów wypalenia zawodowego.

Najpierw pojawia się wyczerpanie emocjonalne, potem obniżone poczucie dokonań osobistych i depersonalizacja

Co dalej z tym wypaleniem?

Badania prowadzone nad wypaleniem zawodowym wśród łódzkich lekarzy mają nie tylko znaczenie naukowe, ale przede wszystkim praktyczne. Na podstawie raportu z badań będą opracowane krótkie wytyczne dla lekarzy, którzy rozpoznają u siebie objawy wypalenia zawodowego, żeby wiedzieli, co robić i gdzie szukać pomocy.

Ale jak twierdzą lekarze, tutaj potrzeba czegoś więcej, mianowicie zmian w systemie, by praca nie była tak obciążająca psychicznie i fizycznie, jak jest teraz.

 


A Ty, czy też czujesz, że możesz mieć wypalenie zawodowe?


 

Łodzianka, lekarz, dziennikarz, blogerka, pisarka.

%d bloggers like this: