Pierwsza trombektomia mechaniczna u dziecka z udarem

W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku u 15-letniego chłopca wykonano trombektomię mechaniczną. Był to pierwszy w Polsce tak leczony przypadek pediatryczny udaru mózgu. Jak dotychczas w gdańskim UCK trombektomia mechaniczna została zastosowana u 122 dorosłych pacjentów.

1 stycznia 2019 r. rozpoczął się pilotażowy program Ministerstwa Zdrowia leczenia udarów niedokrwiennych mózgu metodą trombektomii mechanicznej, jednak w UCK zabiegi te, finansowane wcześniej przez szpital, wykonuje się już od 2015 roku.

Trombektomia daje szansę na powrót do sprawności chorym po najcięższych udarach. Zabieg polega na mechanicznym usunięciu zatoru lub zakrzepu ze światła naczynia. Kwalifikują się do niego pacjenci z najcięższymi udarami – spowodowanymi ostrą niedrożnością największych tętnic domózgowych i mózgowych. W tej grupie chorych, do czasu wprowadzenia trombektomii, rokowanie było w zdecydowanej większości niekorzystne, nawet w przypadku zastosowania tzw. leczenia trombolitycznego (stosowanego w celu „rozpuszczenia” skrzepliny).

Udar mózgu jest trzecią co do częstości przyczyną śmierci dorosłych, a także najczęstszą przyczyną ich trwałego kalectwa, jednakże u dzieci występują bardzo rzadko. W Polsce choroba ta dotyka ok. 80 tys. osób rocznie.

Pierwsze symptomy udaru to pojawiające się nagle drętwienie lub osłabienie mięśni jednej strony ciała i asymetria twarzy (opadający kącik ust po jednej stronie), trudności z mówieniem i rozumieniem mowy, zaburzenia widzenia, zawroty głowy i zaburzenia równowagi oraz silny ból głowy. Objawy mogą występować łącznie lub każdy z osobna. W przypadku udaru niedokrwiennego kluczową sprawa jest jak najszybsze włączenie leczenia trombolitycznego lub – we wskazanych przypadkach – trombektomii mechanicznej.

W gdańskim UCK zabiegi te wykonywane są w pracowni naczyniowej Zakładu Radiologii (kierownik prof. Edyta Szurowska). Kliniki Neurologii Dorosłych i Rozwojowej (ordynatorzy odpowiednio prof. Bartosz Karaszewski i prof. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska) podejmują współpracę umożliwiającą włączanie do funkcjonującego w UCK systemu leczenia udarów niedokrwiennych mózgu metodą trombektomii mechanicznej także pacjentów pediatrycznych.

Po tym zabiegu 15-letni chłopiec czuje się dobrze i niemal całkowicie wrócił do sprawności sprzed udaru.


fot. Sylwia Mierzewska UCK

Dodaj komentarz