Polityka prywatności

Polityka Prywatności “BlogPress”

  1. Właścicielem BlogPress (zwanego dalej Blogiem) oraz administratorem danych osobowych jest Bogumiła Kempińska-Mirosławska – zwana dalej Blogerem.
  2. Blog prowadzony jest przez Blogera przy użyciu programu WordPress na serwerze dostawcy usług internetowych firmy Home.pl, z którym to dostawcą Bloger zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
  3. Wpisów postów na Blogu dokonuje oraz udziela odpowiedzi na opinie i komentarze za każdym razem osobiście Bloger.
  4. W systemie zapisywane są i przetwarzane następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nick, adres a-mail – o ile zostały podane przez korzystającego z bloga.
  5. Przetwarzania danych osobowych Bloger dokonuje w celu: udzielania odpowiedzi na komentarze wpisywane pod postami, udzielania odpowiedzi na pytania, opinie lub komentarze zawarte w formularzu lub przesłane na adres mailowy oraz udzielenia odpowiedzi na propozycję współpracy – w zakresie niezbędnym do dokonania powyższych czynności.
  6. W części dotyczącej zakupu książek dokonywanego przez BlogPress przechowywane są także dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania/adres do korespondencji, aby móc zrealizować zamówienie.
  7. Dane pozyskane od korzystających z Bloga nie są nikomu przekazywane. Nie są też wykorzystywana w celach innych niż wskazane powyżej.
  8. Każdy korzystający z Bloga ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia w każdym czasie.
  9. Wszystkie dane osobowe zostaną usunięte w momencie zamknięcia Bloga.