Polityka prywatności

Polityka Prywatności bloga “PIÓRO I STETOSKOP, czyli szkice o medycynie niepospolite”, zwanego dalej Blogiem:

 1. Właścicielem Bloga oraz administratorem danych osobowych jest Bogumiła Kempińska-Mirosławska – zwana dalej Blogerem.
 2. Blog prowadzony jest przez Blogera przy użyciu programu WordPress na serwerze dostawcy usług internetowych firmy Home.pl, z którym to dostawcą Bloger zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
 3. Wpisów postów na Blogu dokonuje oraz udziela odpowiedzi na opinie i komentarze za każdym razem osobiście Bloger.
 4. W systemie zapisywane są i przetwarzane następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nick, adres a-mail – o ile zostały podane przez korzystającego z bloga.
 5. Przetwarzania danych osobowych Bloger dokonuje w celu: udzielania odpowiedzi na komentarze wpisywane pod postami, udzielania odpowiedzi na pytania, opinie lub komentarze zawarte w formularzu lub przesłane na adres mailowy oraz udzielenia odpowiedzi na propozycję współpracy – w zakresie niezbędnym do dokonania powyższych czynności.
 6. W części dotyczącej zakupu książek dokonywanego przez BlogPress przechowywane są także dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania/adres do korespondencji, aby móc zrealizować zamówienie.
 7. Dane pozyskane od korzystających z Bloga nie są nikomu przekazywane. Nie są też wykorzystywana w celach innych niż wskazane powyżej.
 8. Każdy korzystający z Bloga ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia w każdym czasie.
 9. Wszystkie dane osobowe zostaną usunięte w momencie zamknięcia Bloga.

  Uwaga!

  Wszelkie prawa do artykułów na blogu są zastrzeżone i podlegają one ochronie zgodnie z przepisami o prawie autorskim. Dopuszcza się publikowanie zawartych na blogu treści tylko z podaniem źródła oraz imienia i nazwiska Autora bloga lub linku do wpisu. Dopuszcza się cytowanie także z podaniem źródła oraz imienia i nazwiska Autora lub linku do wpisu. Na stronie są wykorzystywane zdjęcia własne oraz zdjęcia darmowe do użytku komercyjnego bez konieczności przypisania.  Inne zdjęcia ilustrujące dany wpis są publikowane z podaniem źródła w sposób nie naruszający praw autorskich.