Udar mózgu: Szpital Kopernika w Łodzi leczy na światowym poziomie

Skrócenie czasu wdrożenia leczenia od wystąpienia objawów udaru mózgu poniżej 30 minut, szybsze odzyskiwanie przez pacjentów udarowych sprawności i obniżenie śmiertelności z powodu udaru i powikłań to sukces Regionalnego Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu (RCPiLU) w szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi, który otrzymał najwyższy – diamentowy status Europejskiej Organizacji Udaru Mózgu (ESO).

– Kiedyś w leczeniu udarów obowiązywała tzw. złota godzina, ale teraz to już za długo. Rozpoczęcie leczenia powinno nastąpić nie później niż w 30 minut od momentu przekroczenia przez pacjenta drzwi izby przyjęć. To jest średnia, ale nam udaje się wdrożyć leczenie w jeszcze krótszym czasie, nasz rekord wyniósł 8 minut – mówiła dr Bożena Adamkiewicz, kierownik Regionalnym Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu w łódzkim szpitalu im. Kopernika podczas wręczania wyróżnienia.

Do RCPiLU trafia rocznie ok. 400 pacjentów z udarem. Ponad 30 proc. z nich kwalifikuje się do leczenia trombolitycznego, które polega na podaniu leków rozpuszczających wewnątrznaczynią skrzeplinę. To ona zamyka światło naczynia i powoduje niedokrwienie obszaru mózgu zaopatrywanego przez to naczynie. Udrożnienie go, to przywrócenie prawidłowego ukrwienia mózgu. A, jak zaznaczyła dr Adamkiewicz, „mózg to czas”. Im szybciej odzyska on ukrwienie, tym mniejsze będą szkody, a nawet może ich nie być w ogóle.

By osiągnąć tak dobry wynik, w RCPiLU m.in. wypracowano odpowiednie procedury i przeszkolono personel medyczny. Teraz widocznym efektem poprawy jakości jest nie tylko skrócenie czasu wdrożenia leczenia, ale też obniżenie wskaźnika śmiertelności pacjentów z udarem. Jak tłumaczyła dr Adamkiewicz, przed 2012 rokiem wynosił on 30 proc., a obecnie sięga 14 proc.

– I to jest bardzo dobry wskaźnik. Staramy się kwalifikować do leczenia trombolitycznego jak najwięcej pacjentów. Pozwala na to dobra współpraca z zespołami ratownictwa medycznego, mamy też specjalny mobilny telefon udarowy, pod który mogą dzwonić ratownicy np. mający wątpliwości co do rozpoznania udaru – mówiła dr Adamkiewicz.

I jak dodała, szpital “rozumie potrzeby pacjentów z udarem”. Dlatego poza kolejką, za wyjątkiem urazów wielonarządowych, trafiają oni na badanie tomograficzne i mają wykonywane szybkie testy przyłóżkowe, zamiast oczekiwać na wyniki z laboratorium. To pozwala na podanie leków trombolitycznych od razu w pracowni tomograficznej, co znacząco skróciło czas od momentu objaw do wdrożenia leczenia.

Ale pacjenci czują się zaopiekowani także po leczeniu trombolitycznym. Już w drugiej dobie po udarze wdrażana jest rehabilitacja. Niezwykle ciekawe są jej metody, które mają zachęcić chorych do szybkiego uruchamiania się i stymulować mózg. Odbywa się to np. poprzez wykonywanie ruchów opartych na codziennych czynnościach. Dla kobiet jest to np. ruch “prasowania”, a dla mężczyzn „odwracania kieliszka”. RCPiLU dba także o minimalizowanie ryzyka powikłań, które mogą prowadzić do zgonu. Jako pierwszy w województwie wprowadził m.in. ważny w ocenie ryzyka wystąpienia zachłystowego zapalenia płuc przesiewowy test połykania.

Diamentowy status Europejskiej Organizacji Udaru Mózgu ESO Angels otrzymują te ośrodki na świecie, które zapewniają najlepszą opiekę nad pacjentami z udarem i spełniają najwyższe standardy jakości leczenia. W ESO zarejestrowanych jest prawie 2,5 tys. placówek. Szpital im. Kopernika jest wśród 17 najlepszych na świecie.

Gratulacje wyróżnionemu ośrodkowi złożył marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber. Jak podkreślił, działalność centrum udarowego „wpisuje się w najpilniejsze potrzeby zdrowotne kraju, bowiem w Polsce co 8 minut ktoś doznaje udaru mózgu, co daje rocznie 70 tys. pacjentów z tą chorobą”.

Dodaj komentarz